PackAssist

PackAssist wil een managementmethode ontwikkelen voor de specifieke pool van rondreizende gespecialiseerde verpakking.

Managementmethode voor de pool van rondreizende gespecialiseerde verpakking

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een managementmethode die het mogelijk maakt om te kunnen sturen op een effectieve inzet en beschikbaarheid van verpakkingen en de totstandkoming daarvan. De grenstrafiek Vlaanderen-Nederland heeft door z’n hightech en specificiteit een groot leerpotentieel voor andere verpakkingsstromen.

Momenteel voert de BOM de eerste fase van een pilootproject uit. Dat project zal  de problematiek voldoende benaderden  en kan extra ervaringen opleveren voor de andere industrieën.