International Single Window

Landsgrenzen vormen bij goederenvervoer een bijkomende complexiteit en kostenpost. Het project onderzoekt de haalbaarheid van een zogenaamde ‘centralised clearance’.

Pilootcases rond "centralised clearance"

Vier pilootcases worden uitgewerkt om de haalbaarheid van een zogenaamde 'centralised clearance' in kaart te brengen.
Een samenwerking tussen de kennispartners Dinalog en VIL is gerealiseerd. Op dit moment inventariseert de BOM welke bedrijven hier baat bij kunnen hebben.