'Duurzaamheid' binnen de logistiek. Wat is dat?

Eén van de rode draden van Grenzeloze logistiek is 'duurzaamheid'. Maar mogen wij wel zeggen dat ons project dit als rode draad voert?
En 'duurzaamheid' binnen logistiek, wat is dat juist?

 

Het internet gaf ons velerlei en generlei antwoord op deze vraag. Daarom ging onze werkgroep 'communicatie' over tot actie.
Alle beschikbare info werd verzameld, geëvalueerd en aangevuld. Het resultaat werd in een mind-map gegoten die jullie hier kunnen downloaden.
Hopelijk kunnen wij hiermee ook andere mensen helpen en/of inspireren als zij met dezelfde vraag zitten.