Dinalog publiceert resultaten onderzoek logistieke clustering (2)

Dinalog onderzocht de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een logistieke cluster in West-Brabant.

Dinalog onderzocht de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een logistieke cluster in West-Brabant. Het doel van dit onderzoek was inzicht te geven in de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor de ontwikkeling van een logistieke cluster in de regio West-Brabant. Daarbij wordt de regio getoetst aan de hand van verschillende voldoende en noodzakelijke randvoorwaarden voor clustergedrag in de logistieke sector. De randvoorwaarden voor logistieke clustering kunnen dienen als handvatten voor regionaal beleid dat de ontwikkeling van de logistieke sector verder kan stimuleren.

Het volledige onderzoeksrapport en de managementsamenvatting zijn beschikbaar gesteld voor de sector. U kunt ze hier downloaden: